Ny rapport i samarbejde med MH24: Børn har fået det bedre i fritidslivet

Har du nogensinde drømt om at møde Mikkel Hansen?
december 4, 2017
Kronprinsessen og Mikkel Hansen står sammen
januar 17, 2018

Filmoptagelse med håndbold-børn og Mikkel Hansen til Mary Fondens Antibulli-kampagne.

Billede: Mikkel Hansen med campdeltagere

Færre børn oplever at blive mobbet eller at føle sig udenfor til deres fritidsaktivitet. Det viser en ny undersøgelse af børns trivsel i fritidslivet. Men til trods for den positive udvikling oplever hver sjette stadig at blive drillet eller mobbet, og for én ud af ti betyder det, at de helt er stoppet til en aktivitet.

Børn er blevet bedre til at omgås hinanden, når de mødes på håndboldbanen, i svømmehallen og til gymnastik. Det viser en ny undersøgelse af børns trivsel i fritidslivet udført af Center for Ungdomsstudier for Mary Fonden og MH24 – Foreningen Mikkel Mod Mobning.
Undersøgelsen Tweens, fritid og trivsel viser, at færre børn i 3.-6. klasse bliver drillet, mobbet eller holdt udenfor til en fritidsaktivitet sammenlignet med tilsvarende tal fra 2013. Hvor det dengang var 26,5 % af børnene, som oplevede drillerier og udelukkelse, så gælder det 16,4 % af børnene i dag.

Rapporten viser også, at næsten alle børn – flere end 95 % – glæder sig til at skulle af sted til deres fritidsaktivitet. Ni ud af ti angiver, at de generelt har det godt med deres holdkammerater, men nogle børn rammes hårdt af drillerier og mobning. Næsten hver tiende (9,4 %) barn angiver, at de er stoppet til en fritidsaktivitet pga. mistrivsel.

På trods af den positive udvikling bør det forhold, at 9,4 % stopper til en fritidsaktivitet pga. mistrivsel, fordre et forstærket fokus på denne tematik. Undersøgelsen viser, at mistrivsel oftest sker på arenaer, hvor der er voksne til stede, og et oplagt næste skridt i arbejdet med at skabe trivsel for alle i fritidslivet, er derfor, at trivselstematikken indgår som en helt naturlig del af den grundlæggende træner- og lederuddannelse,” siger Søren Østergaard, leder af Center for Ungdomsstudier.

Kun 14,8 % af børnene har oplevet at tale om mobning til en fritidsaktivitet, mens 82,4 % har talt om problematikken i skolen, hvilket tegner et tydeligt billede:

Trivsel og læring er i dag naturligt koblet i skolerne. Trivselsopgaven i fritidslivet er derimod stadig ny og kan let blive overset. Vi har en tendens til at tro, at det gode fællesskab kommer af sig selv, når børnene mødes frivilligt, og ofte får vi ikke øje på mistrivslen, fordi børnene stopper til deres aktivitet uden at sætte ord på, hvorfor de stopper,” udtaler direktør i Mary Fonden Helle Østergaard.

Undersøgelsen viser også, at hvert fjerde barn anser det som i orden ikke at ville være på hold med en, der er dårligere end dem selv, og 14,5 % mener, det er ok at tale negativt til holdkammerater, som begår fejl. Foruden fritidslivet kommer undersøgelsen ind på børns generelle trivsel, herunder ensomhed, stress og mobning samt børnenes forhold til de sociale medier.

For yderligere information:
Kommunikationschef i Mary Fonden Heidi Krumhardt Mortensen, 3025 3053/ hkm@maryfonden.dk
Centerleder i Center for Ungdomsstudier Søren Østergaard, 2330 4189/soren@cur.nu

FAKTA

Om undersøgelsen Tweens, fritid og trivsel
Undersøgelsen er foretaget af Center for Ungdomsstudier (CUR) for Mary Fonden og MH24 – Foreningen Mikkel Mod Mobning. Resultaterne er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.450 elever fra 3.-6. klasse og 681 forældre fra 13 skoler landet over. Derudover er 24 elever og 12 forældre blevet interviewet. Data er indsamlet i efteråret 2017.

I 2013 undersøgte CUR i samarbejde med bl.a. Mary Fonden også børns (3.-5. klasse) fritidsliv i rapporten Børneliv version 2.0 – perspektiver på tweens, fritidsliv og trivsel. Undersøgelserne er sammenlignelige, da flere af spørgsmålene i den nye undersøgelse er de samme som i 2013-undersøgelsen.

De vigtigste nye tal om børns trivsel i fritidslivet
• Færre børn end tidligere – godt en sjettedel eller 16,4 % mod 26,5 % i 2013 –
oplever i dag at blive drillet, mobbet eller holdt udenfor til en fritidsaktivitet. Modsat angiver 83,6 % af børnene, at de ikke har oplevet at blive drillet, mobbet eller holdt udenfor. I 2013 var det kun 73,5 %, der kunne sige det samme.
• Antallet af børn, der har valgt at stoppe til en fritidsaktivitet pga. mobning, er faldet. I 2013 var det 13,8 %, mens tallet i den nye undersøgelse er 9,4 %.
• Markant flere børn end tidligere (72,4 % mod 52,7 % i 2013) fortæller, at de ikke kender nogen, der er blevet drillet, mobbet eller holdt udenfor til en fritidsaktivitet.
• 90,2 % af børnene angiver, at de ’altid’ eller ’for det meste’ har det godt med de andre børn til den fritidsaktivitet, de bruger mest tid på. Det betyder dog samtidig, at én ud af ti (9,8 %) oplever, at de ’sjældent’ eller kun ’nogle gange’ har det godt med de andre børn til fritidsaktiviteten.
• 95,6 % af børnene glæder sig ’altid’ eller ’oftest’ til at komme til deres fritidsaktivitet. Læs mere i tabel 33.
• Børn, der dyrker en holdidræt, oplever i lidt højere grad at blive drillet, mobbet eller holdt udenfor end børn, der går til en individuel idræt. Læs mere i tabel 41. Til gengæld oplever de individuelle idrætsudøvere oftere ensomhed: 36,3 % individuelle idrætsudøvere angiver, at de ’ofte’ eller ’nogle gange’ oplever ensomhed, mens det er tilfældet for 27,3 % af de børn, der dyrker en holdidræt.
• De børn, der bliver drillet eller mobbet, oplever primært at få ’ubehagelige kommentarer’, ’ubehagelige blikke eller nedladende kropssprog’ og ’at blive skubbet eller lignende’.
• 25,7 % af børnene synes altid eller nogle gange, at det er i orden ikke at ville være på hold med en, der er dårligere end en selv, og 14,5 % mener, at det altid eller nogle gange er ok at snakke negativt til en, der laver fejl.
• Børn oplever primært at tale om mobning i skolen og med deres forældre. 14,8 % har talt om mobning til deres fritidsaktivitet.
• Det vigtigste for børnene ved at gå til en fritidsaktivitet er at ’have det sjovt’, ’at blive bedre’ og at ’være sammen med venner’. ’At vinde’ er mindst vigtigt.
• 87,9 % af børnene går fast til en fritidsaktivitet. 12,1 % går ikke til noget. Læs mere i tabel 18.

Hent hele undersøgelsen her: http://www.maryfonden.dk/files/files/Tweens%20fritid%20og%20trivsel_fina l.pdf

Trivselsindsatser i fritidslivet
I 2013 lancerede Mary Fonden Klubfidusen til fodbold i samarbejde med Red Barnet, DBU og TrygFonden. I 2017 introducerede Mary Fonden og MH24 – Foreningen Mikkel Mod Mobning i samarbejde med Red Barnet og TrygFonden Antibulli, der er et antimobberedskab til håndboldtrænere. Antibulli kombinerer viden om børns trivsel og viden fra håndboldverdenen. Læs mere på antibulli.dk.

Parterne bag rapporten
Center for Ungdomsstudier er et praksisorienteret forskningscenter, der beskæftiger sig med ungdomskultur, værdier og foreningsliv. Læs mere på cur.nu. Mary Fonden arbejder for at bekæmpe social isolation og har siden 2007 haft mobning og trivsel som et af tre indsatsområder. Mary Fonden identificerer, udvikler og driver selv sin projekter i samarbejde med relevante partnere. Læs mere på maryfonden.dk.
MH24 – Foreningen Mikkel Mod Mobning har til formål at modarbejde mobning og øge trygheden og tolerancen blandt børn og unge i sportslige, kulturelle og sociale fællesskaber. MH24 blev grundlagt i 2015 af håndboldspilleren Mikkel Hansen.